Vem betalar för bröllopet?

Bröllop kan bli kostsamma tillställningar, beroende på hur många gäster man bjudit in, vilken klänning bruden ska ha och var mottagningen ska hållas. Frågan uppstår därför oundvikligen hur man ska finansiera kalaset.

Enligt traditionen ska brudens föräldrar stå för alla kostnader inblandade i bröllopet. Denna tradition grundades för länge sedan, då bruden inte hade några egna ekonomiska rättigheter, det vill säga ingen möjlighet att försörja sig själv ekonomiskt. Bruden (och det ekonomiska ansvaret för bruden) lämnades då över från föräldrarna till den blivande maken, och därför stod föräldrarna för bröllopet. Dessutom betalade brudens familj en så kallad hemgift till brudgummen. Hemgiften var från början endast en gåva som brudens föräldrar gav till sin blivande son, men redan på medeltiden kunde det också innebära en gåva från brudens föräldrar till de båda nygifta. I lagar från medeltiden står skrivet att gåvan också kan komma från brudgummens föräldrar. Hur stor hemgiften skulle vara bestämdes då de blivande makarna trolovade sig.wedding-443600_640

Idag ser dock våra liv mycket annorlunda ut jämfört med medeltiden, och det är därför inte konstigt att hemgiften har blivit en förlegad tradition, liksom traditionen att brudens föräldrar ska stå för bröllopet. Idag är det mer sannolikt, om föräldrarna ska betala, att den ekonomiska bördan delas mellan både brudens och brudgummens föräldrar. Än mer sannolikt är dock att de blivande makarna själva står för bröllopets kostnader; idag gifter vi oss allt senare, och de flesta brudpar har redan bott tillsammans i flera år och har en stadig inkomst. De klarar med andra ord sannolikt av att betala för bröllopet själva – däremot kanske föräldrarna vill ge ett bidrag till festen; en slags symbolisk kvarleva av hemgiften och de gamla traditionerna.