Varför har vi vigselringar?

Att bära vigselring är en tradition som går tillbaka ända till romartiden, även om sättet att bruka dem har förändrats vid flera tillfällen. Från början var det främst bruden som bar en ring som hon fått som gåva av brudgummen, medan båda parterna idag bär varsin vigselring. Anledningen till att man bär ringen är för att påminna sig själv om de trohetslöften man gett varandra under vigselceremonin. Hur man bär sin vigselring varierar idag från person till person även om det vanligaste sättet att bära den på är på den vänstra handens ringfinger. Anledningen till att vi gör detta är för att man i det antika Egypten ansåg att det gick en ven från ringfingret till hjärtat, vilket man ansåg vara själens ursprung. Idag vet vi att det förvisso går en ven från ringfingret till hjärtat men att detta också gäller för handens övriga fingrar. Venen som egypterna syftade på kom i romarriket att kallas för vena amoris och blev där en tradition som alltså lever vidare i Sverige än idag. I många andra länder är det dock vanligt att man istället bär ringen på höger hand, vilket kommer från traditionen att trohetslöftena beseglades med just den handen.ring-lod.nu

 

Vigselringar av guld
Det är vanligt att vigselringen är gjord av guld, ett material som är både dyrt och globalt sett betraktat som vackert. En intressant aspekt av detta är att guldet som ringen består av sakta bryts ner när man bär den. En österrikisk forskare undersökte hur stor del av guldet som försvinner när man bär en vigselring av guld på sitt finger under 16 timmar varje dag. Han vägde sin ring varje vecka under ett år och kom fram till att ringen blivit 0,0065 gram lättare efter ett års användning. Detta kan tyckas som en mycket marginell skillnad, men utslaget på hela befolkningen så rör det sig faktiskt om en betydande total mängd. I Wien räknar man till exempel med att det finns 307 000 gifta par. Om 60 % av bär en ring av guld så innebär det att 22 kg guld bryts ner varje år bara i Wien. Den totala mängd guld som människan utvunnit uppgår uppskattningsvis till ca 161 000 ton, vilket ger en kub på omkring 19 x 19 meter.