Vad innebär hindersprövning inför äktenskap?

Innan man har rätt att ingå äktenskap så måste man först göra en så kallad hindersprövning. Som namnet antyder måste man alltså se i fall det föreligger några särskilda hinder som gör att man inte kan gifta sig med varandra. Men vilka hinder är det egentligen man talar om när man talar om en hinderprövning? De tre hinder som avses är dels att båda personerna som vill ingå äktenskap är över 18 år. För att få gifta sig trots att man är under 18 år måste man ha ett särskilt tillstånd. Vidare så är det inte tillåtet för två personer som är nära släkt att gifta sig. Med nära släkt menas att man inte får vara släkt i rakt upp- eller nedstigande led. Om man däremot är halvsyskon så har man rätt att gifta sig om Länsstyrelsen ger tillstånd om detta. Är man till exempel kusiner så behöver man inte ha något särskilt tillstånd alls. Det sista hindret som man måste gå igenom är att man inte redan får vara gift eller ha ingått partnerskap. Om två personer är registrerade partners så kan man dock omvandla partnerskapet till ett äktenskap.

 

Hur går en hindersprövning till?
Hindersprövningen ska genomföras av båda parter innan äktenskapet sker. Man ansöker om hindersprövning hos Skatteverket och bör göra detta i god tid innan vigseln planeras. Även om man inte är svensk medborgare så måste man ansöka om hindersprövning innan man gifter sig i Sverige. Blanketten för hindersprövning kan laddas ner från Skatteverkets hemsida. När prövningen har godkänts av Skatteverket så får man ett intyg hemskickat. I det fall man inte är folkbokförd i Sverige, men ändå vill gifta sig här, så måste man besöka ett servicekontor. Där måste man också kunna styrka sin identitet genom antingen ett pass eller, om man är medborgare i EES eller Schweiz, ett ID-kort.BRÖLLOP

 

Andra frågor om äktenskap
För den som har andra frågor om vad man bör tänka på innan man planerar giftermål så finns det utförlig information att hämta på Skatteverkets hemsida. Där kan man få reda på exakt vad som gäller i det fall en eller både parter är utländsk medborgare eller om man inte längre bor i Sverige men vill gifta sig här. Det är viktigt att man skickar in alla papper som krävs i god tid innan man planerar gifta sig, eftersom det ibland kan ta tid för ansökningarna att handläggas.