Giftorättsgods och enskild egendom

När man ska gifta sig kan det vara lätt att svepas med av förberedelser inför bröllopet, planering av smekmånaden och av varandra. Men det är viktigt att komma ihåg vissa praktiska detaljer inför ens gemensamma framtid. En sådan detalj är att fundera över hur parternas tillgångar ska hanteras inför äktenskapet, och förteckna detta i ett äktenskapsförord.

När två människor gifter sig innebär det att all deras egendom blir giftorättsgods. Det innebär inte att egendomen efter äktenskapet ägs gemensamt av båda makarna; den tillhör fortfarande respektive part. Vad det innebär är istället att egendomen vid en bodelning ska delas lika makarna emellan. En bodelning är den uppdelning av egendom som sker vid en skilsmässa, eller om en av makarna dör.

Reglerna kring giftorättsgods finns i Äktenskapsbalken, och i balkens sjunde kapitel, första stycket i paragraf två, fastslås att giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad är då enskild egendom? Enskild egendom är sådan egendom som tillkommit en av makarna genom till exempel en villkorad gåva, det vill säga en gåva med det uttryckliga förbehållet att den inte ska ingå i en bodelning. Denna typ av förbehåll kan också finnas i testamenten, varför ärvd egendom också kan vara enskild. Makarna kan också skriva ett äktenskapsförord. Det man nedtecknar i ett äktenskapsförord är, enkelt uttryckt, vilken av makarnas respektive egendom som ska vara enskild egendom, och därmed också undantas från bodelningen.

Det kan kanske kännas främmande att planera för en eventuell skilsmässa eller ett dödsfall innan bröllopet ens ägt rum, men man bör alltid planera för det värsta och hoppas på det bästa. I och med att man har skrivit ett äktenskapsförord blir det också viktigt för makarna att ta ansvar för sin egen ekonomi, även om de är gifta. Man bör till exempel se efter sin egen pension, då man vid en skilsmässa kan bli beroende av endast sina egna tillgångar. På Solidar pension får du hjälp med dina frågor som rör både pension och försäkringar.

Många ser ett äktenskapsförord och uppdelningen mellan enskild egendom och giftorättsgods som en fråga om tillit, eller hur mycket man tror på äktenskapet. Man bör snarare se det som något man gör för båda parternas bästa, utifall det värsta skulle hända.